USA | ESTA

Formaliteter för resor till USA

Vad är ett ESTA-tillstånd?

ESTA-tillstånd utfärdas av USA:s Department of Homeland Security. Det gör att utländska medborgare som är medborgare i ett land som är medlem i Visa Waiver-programmet kan resa in i USA utan visum. Detta elektroniska resetillstånd kan endast erhållas online.

För en vistelse i USA på mindre än 90 dagar: Du behöver inte ansöka om visum. Allt du behöver göra är att ansöka om ett elektroniskt resetillstånd (ESTA) genom att klicka på onlineformuläret.

Viktiga principer för ESTA-ansökan

ESTA-ansökan görs online och svaret är tillgängligt inom 72 timmar. Varje ny ansökan kommer att avbryta den tidigare. Denna administrativt intyg behövs för att gå ombord på ett plan eller en båt på väg till USA. ESTA är avsett för utländska medborgare; amerikanska medborgare med ett giltigt pass behöver inte ha ESTA-tillstånd. Om din ESTA-ansökan avslås måste du ansöka om ett traditionellt visum vid en amerikansk ambassad eller ett konsulat.

Ett ESTA-tillstånd garanterar inte inresa till USA. Med ESTA kan du bara passera genom tullen.

Ett ESTA-tillstånd kan befria innehavaren från viseringskravet. Resan måste vara en turist- eller affärsresa och pågå i mindre än 90 dagar. Tillståndet är giltigt i 2 år från och med utfärdandedagen och blir ogiltigt om det annulleras av de amerikanska myndigheterna eller om ett pass blir ogiltigt. Om ett pass går ut blir ESTA-tillståndet också ogiltigt, eftersom det är kopplat till det specifika passnumret.

Alla som vill resa in i USA måste ha ett eget ESTA-tillstånd. Ett ESTA för minderåriga måste sökas för varje barn som reser till USA. En resebyrå har också rätt att göra en sådan begäran för sina kunders räkning.

Vem kan ansöka om ett ESTA?

ESTA är tillgängligt för medborgare i länder som är medlemmar i Visa Waiver Program. Potentiella resenärer bör kontrollera att de är berättigade till ESTA innan de påbörjar förfarandet. Utländska resenärer som ansöker om ESTA måste uppfylla vissa kriterier:

ESTA-tillstånd är giltiga i två år. Om ditt hälsotillstånd, din identitet, ditt brottsregister eller ditt pass ändras måste du dock uppdatera ditt ESTA. Det finns flera villkor för att få ett ESTA.

ESTA stärker den nationella säkerheten

ESTA infördes 2009 för att öka säkerheten efter terroristattackerna på amerikansk mark 2001. Detta elektroniska resetillstånd kan erhållas online före ombordstigning, vilket gör det möjligt att göra en första bedömning av resenärer till USA.

Många länder har hämtat inspiration från detta säkerhetssystem för att skärpa sina gränskontroller och underlätta för turister att komma in på deras territorium:

Vilka är inresekraven till USA?

Ett ESTA är av begränsad nytta. Den garanterar inte automatiskt tillträde till amerikanskt territorium; gränsposten är den enda som har befogenhet att tillåta fysiskt tillträde till amerikansk mark. ESTA syftar till att förenkla och säkra villkoren för inresa till USA.

ESTA-tillstånd måste uppfylla vissa kriterier, t.ex. affärs- eller nöjesresor på mindre än 90 dagar. Om du kommer för att arbeta, som au pair, som student eller som diplomat behöver du ett amerikanskt visum. Tillträdet till landet omfattas av strikta villkor för att begränsa riskerna för den nationella säkerheten.

ESTA-visumet är det snabbaste och enklaste dokumentet att få för resor till USA. Resenärer som vill besöka USA måste ha ett visum eller ESTA, eller inneha ett Green Card.

Hur lång tid tar det att få ett ESTA?

ESTA-tillstånd måste erhållas före ombordstigning. Om du inte har fått ditt ESTA vid ombordstigningen kommer ditt boardingkort att spärras och kan inte utfärdas av flygbolaget. ESTA:s svarstid som meddelats av de amerikanska myndigheterna är högst 72 timmar.

ESTA-tillstånd ger dig möjlighet att vara viseringsfri. VWP-programmet för viseringsundantag förenklar tillträdet till amerikansk mark samtidigt som höga nationella säkerhetsstandarder upprätthålls. Det är enkelt att ansöka, och den tvååriga giltighetstiden innebär att du kan ansöka mycket tidigare, vilket underlättar de administrativa formaliteter som krävs för att resa till USA.

Programmet för viseringsundantag underlättar för medborgare i vissa länder, särskilt europeiska länder, men även Brunei, Singapore, Republiken Korea, Nya Zeeland och Israel (sedan oktober 2023). Avtal mellan dessa länder för att underlätta migrationsströmmarna ger optimala förutsättningar för resor och förflyttningar, särskilt i affärssyfte.

Kort sagt kommer ESTA-tillståndet att göra det lättare att gå ombord på ett flyg eller resa till USA. ESTA-tillstånd är en enkel och billig ansökan som du kan göra så snart du börjar planera en resa till USA.

Hur ansöker jag om ett ESTA?

För att vara säker på att få ditt tillstånd måste du ha ett giltigt pass vid tidpunkten för ESTA-ansökan. Ditt pass måste också vara giltigt under hela vistelsen. Ditt pass måste vara elektroniskt eller biometriskt. Du kan kontrollera detta om en logotyp bestående av en cirkel och en linje visas längst ner på omslaget. Om du genomgår medicinsk behandling och behöver ta receptbelagda läkemedel, se till att ta med alla styrkande handlingar du behöver för att undvika att de konfiskeras i tullen.

Nästa steg är att förklara skälen till din resa. ESTA utfärdas endast till personer som reser till USA i turist- eller affärssyfte (avtalsförhandling, seminarium … men utan ersättning). Du behöver inte ha några särskilda planer för att ansöka om ESTA.

Du kommer också att tillfrågas om vistelsens längd, som inte får överstiga 90 dagar. Sedan har vi den mer traditionella informationen, som ditt efternamn, förnamn, födelsedatum och födelseort, passnummer osv. Du kommer också att bli ombedd att lämna mindre vanlig information, t.ex. om ditt hälsotillstånd, ditt brottsregister och ditt beteende.

Hur mycket kostar en ESTA-ansökan?

Det finns inget gratis ESTA. Det kostar alltid att få det, oavsett vilken organisation du väljer.

Minimiavgiften för ESTA är 21 USD och dessa obligatoriska avgifter dras av av de amerikanska myndigheterna. Du kan behöva betala mer beroende på vilka tilläggstjänster som erbjuds av privata operatörer. Priset för ett ESTA är lägre än det genomsnittliga priset för ett visum, som i genomsnitt är 185 USD, beroende på vilken typ av visum som begärs. Betalningar görs direkt online.

Eftersom de amerikanska myndigheterna är mycket vaksamma när det gäller resenärer som har tillstånd att resa in på deras territorium, kan minsta fel som görs när du fyller i ESTA-ansökningsformuläret leda till att din ansökan avslås och därmed försena din vistelse.

Om tillstånd beviljas utfärdas det inom 72 timmar. Om du får avslag kan du lämna in en ny ansökan tio dagar senare eller ansöka om visum. Om du redan har ett giltigt visum som fortfarande motsvarar ditt reseärende behöver du inte ansöka om ESTA-tillstånd.

ESTA-tillstånd att betala med kreditkort

ESTA-tillståndet är avgiftsbelagt och ska betalas direkt via Internet vid onlineansökan. De obligatoriska amerikanska skatterna används för att finansiera ansökningsavgifterna och bidra till att främja turismen i USA.

Kontrollera ESTA:s giltighet

ESTA-tillstånd är ett dokument som ger dig rätt att vistas i USA i turist- eller affärssyfte. ESTA är snabbare och enklare att få än visum eller Green Card och är giltigt i två år från utfärdandedatumet.

Under dessa två år är det därför möjligt att göra flera besök i USA.

Du måste dock begränsa varje resa till USA till högst 90 dagar, och du måste ha en returbiljett som trafikeras av ett flygbolag som godkänts av de amerikanska myndigheterna.

En annan förutsättning är att de uppgifter som anges i ESTA-formuläret är helt uppdaterade. Om ditt passnummer eller din civilstatus ändras måste du alltså göra en ny ESTA-ansökan och betala behandlingsavgiften.

ESTA och amerikansk tull

Att erhålla ett ESTA är inte synonymt med garanterad inresa till USA. Denna handling ger endast en person rätt att resa och visa upp sig vid landets gränser. Tillstånd att sätta sin fot på amerikansk mark beviljas sedan av US Custom and Border Protection. Formaliteterna är desamma som för inresa till USA landvägen.

ESTA-formuläret är det första steg som den amerikanska tullen tar för att kontrollera personer som vill resa till USA. Du bör också vara särskilt försiktig med vad du tar med dig in eller ut, eftersom de amerikanska bestämmelserna är mycket stränga på denna punkt.

Det sista steget sker efter din ankomst. En handläggare kontrollerar att du har beviljats ESTA-tillstånd. Därefter får du svara på några enkla ESTA-frågor (vissa av dem har du redan svarat på i formuläret). Observera att polisen kan begära en mer ingående intervju och även kroppsvisitering. Slutligen kommer ett foto och dina fingeravtryck att lagras i en databas.

Hur får jag ett officiellt ESTA?

Ett officiellt ESTA är ett förfarande som är utformat för att ersätta visumansökningar (på vissa villkor) för att göra det lättare att resa till USA. Det sker i form av ett onlineformulär. Ett svar skickas inom högst 72 timmar. Om svaret är negativt måste du ansöka om ett amerikanskt visum, vilket tar längre tid och kostar mer.

För att få ett officiellt ESTA måste du vara medborgare i ett av de länder som deltar i det amerikanska programmet för viseringsundantag (VWP) och ha ett giltigt biometriskt eller elektroniskt pass. Passet måste vara giltigt under hela den planerade resan. Ett giltigt kreditkort krävs också för att betala behandlingsavgifterna. Du måste då fylla i ett kontaktformulär med uppgifter om ditt senaste jobb.

Department of Homeland Securitys webbplats för ESTA

Du kan också göra enskilda ansökningar eller förbereda en ansökan för en grupp om flera personer planerar att resa in i landet. En global betalning kommer då att vara möjlig.

Förnyelse av ESTA: hur förnyar jag mitt tillstånd?

Att förnya ditt ESTA-tillstånd är mycket enkelt. I verkligheten finns det ingen verklig förnyelse. Om din handling upphör att gälla måste du göra en ny begäran på samma sätt som när du gjorde din första begäran. Det finns andra skäl till att du kan behöva förnya ditt tillstånd, t.ex. om du byter pass eller om dina personuppgifter ändras. Du måste därför ange resans syfte och längd så att de myndigheter som ansvarar för kontrollen av ESTA kan bevilja dig tillstånd. Du bör också ange ditt efternamn, förnamn, adress, födelsedatum och födelseort etc. igen, liksom dina passuppgifter (särskilt om du har bytt pass under tiden). En ansökningsavgift på minst 21 USD måste också betalas. Men du behöver inte göra en fullständig förnyelse om du behöver ändra några mindre detaljer, till exempel adressen där du kommer att bo under din vistelse eller en ändring av resplanen.

Varför är ESTA-tillstånd obligatoriskt?

Som ett svar på den ökade terrorismen har de amerikanska myndigheterna skärpt sina säkerhetskontroller. ESTA-tillstånd är ett förhandstillstånd för vistelse i USA. Ansökan om tillstånd kan endast göras online. Det finns för närvarande inget annat leveranssätt. ESTA är obligatoriskt för inresa till USA. Du måste fylla i ett frågeformulär med ett antal frågor som rör din identitet, din juridiska profil, ditt hälsotillstånd och din vistelse.

Beroende på vilka svar du ger kan den amerikanska tullmyndigheten tillåta eller inte tillåta att du reser in på dess territorium. Avslag är mycket sällsynta och beror ofta på fel som gjorts när ESTA-formuläret fyllts i.

Ansökningsformulär för ESTA

För att göra din ansökan måste du fylla i ESTA-formuläret, som är uppdelat i 3 delar:

Vi rekommenderar att du är mycket noggrann när du fyller i den första och andra delen av formuläret. Det är lätt att göra misstag i svaren, till exempel att ange fel passnummer. Detta kan äventyra godkännandet av din ansökan.

Vad ska jag göra om min ESTA-ansökan avslås?

Om du får avslag på din ansökan om ESTA-resetillstånd ska du först kontrollera att alla uppgifter som du har angett på blanketten är fullständiga:

De amerikanska myndigheterna tar säkerheten på sitt territorium på största allvar, och därför kan minsta fel i svaren på din blankett leda till att din ESTA-ansökan avslås. Om så är fallet måste du vänta i 10 dagar innan du kan förnya din ansökan. Du måste betala de administrativa kostnaderna för att ansöka om ett ESTA.

Om du efter kontroll fortfarande upptäcker att det inte finns några fel på din blankett och att ditt eventuella brottsregister inte strider mot landets inre säkerhet, betyder det att de amerikanska myndigheterna har avslagit din ESTA-ansökan av andra skäl som de inte är juridiskt skyldiga att avslöja för dig. I så fall rekommenderar vi att du går till det amerikanska konsulatet eller ambassaden för att ansöka om ett amerikanskt visum.

Skriv ut ESTA innan du åker till flygplatsen

Eftersom ESTA-förfarandet är helt elektroniskt behöver du inte ha skrivit ut ditt ESTA för att visa upp det vid ankomsten. För att känna sig trygga rekommenderar vi dock att alla resenärer tar med sig sitt pappersintyg på utresan. I händelse av datorfel eller andra problem måste du uppvisa bevis på att du har tillstånd att stanna. Om du har förlorat ditt ESTA måste du logga in på DHS webbplats för att kontrollera din ESTA-status.

Ny ESTA-ansökan efter avslag

Om du efter att ha ansökt om ESTA-tillstånd får ett negativt svar från de amerikanska myndigheterna bör du först noggrant kontrollera alla svar du lämnat i frågeformuläret (civilstånd, passnummer, returbiljetter för en vistelse på mindre än 90 dagar i Förenta staterna etc.). Minsta fel kan leda till att din ansökan avvisas av den amerikanska tullen.

Om statusen för din ansökan är ESTA pending betyder det inte att ditt resetillstånd har avslagits. Det väntar bara på att behandlas, och du kommer att få ett definitivt godkännande eller avslag inom mindre än 72 timmar.

Efter att ha gjort en ny ESTA-ansökan, om ditt frågeformulär inte innehåller några fel och fortfarande avslås, har du inget annat val än att vända dig till en annan form av tillstånd, till exempel ett B2-turistvisum eller ett grönt kort.