USA | ESTA

Kontrollera giltigheten för ditt ESTA

När ESTA-ansökan har skickats in är den maximala handläggningstiden 72 timmar. Om tillståndet beviljas är det giltigt i högst två år. Därefter måste du förnya ditt ESTA. Du måste ha ett giltigt elektroniskt pass eller biometriskt pass och planera en turist- eller affärsresa på högst 90 dagar i följd. Du kan resa in i USA flera gånger med samma ESTA-tillstånd, så länge det är giltigt.

Om det pass du använder går ut måste du förnya ditt tillstånd med ett nytt pass.

Ansökan beviljad, ESTA validerad

När ESTA-deklarationen har validerats behöver du inte göra något särskilt. USA:s Department of Homeland Security har alla filer i sina datasystem. Inga dokument krävs för ombordstigning. Resenärer får dock ta med sig en papperskopia av ESTA för att skydda sig mot eventuella fel i ESTA-överföringen.

I korthet är ESTA :

Om din ESTA-ansökan avslås måste du ansöka om ett USA-visum som uppfyller de specifika kriterierna för din resa. Du kan också försöka lämna in en ny ESTA-ansökan om du anser att skälet till avslaget inte längre är relevant eller om avslaget berodde på ett skrivfel.