USA | ESTA

Uppdatering av ditt ESTA

Om du vill uppdatera ditt elektroniska resetillstånd kan vi vägleda dig genom processen.

Uppdatering av personuppgifter

För att resa till USA måste du ha ett uppehållstillstånd. Detta kan vara antingen :

Om du har ett ESTA måste du kontrollera att alla uppgifter stämmer överens med verkligheten innan du reser till USA. De amerikanska myndigheterna, som är mycket engagerade i sitt lands inre säkerhet, väljer ut personer som har tillstånd att resa in i Förenta staterna genom att kontrollera deras registreringsuppgifter. De har fullständiga inresekontroller och kan förbjuda dig att lämna deras territorium om de upptäcker några oegentligheter.

ESTA är giltigt i två år, så det är möjligt att vissa av dina uppgifter inte längre är aktuella:

I så fall måste du uppdatera ditt ESTA. Det förfarande som skall följas är detsamma som för en ursprunglig ansökan.

Detta kan göras direkt online. Ett frågeformulär att fylla i finns på den officiella ESTA-webbplatsen.

Uppdatera information om din vistelse

Om du vill ändra den fysiska adress där du reser till USA kan du ändra ditt ESTA online, utan att behöva göra en ny ESTA-ansökan. Denna kostnadsfria drift gäller även om du ändrar din e-postadress.

Endast dessa två uppgifter kan uppdateras när tillståndet har mottagits. I alla andra fall måste du uppdatera din ansökan och betala priset för ett ESTA igen.