USA | ESTA

Gratis eller betald ESTA-blankett?

ESTA-tillstånd ger medborgare i länder som är medlemmar i programmet för viseringsundantag möjlighet att resa till USA utan visum. Tillståndet gäller för alla resenärer. Om du reser med ett barn måste du ansöka om ett ESTA för minderåriga.

För att få ditt ESTA på bara några minuter klickar du bara på onlineformuläret.

Finns det något som heter gratis ESTA?

ESTA är ett förhandstillstånd som utfärdas till resenärer som vill besöka USA i turist- eller affärssyfte. De amerikanska myndigheterna, som är angelägna om att skydda landets inre säkerhet, filtrerar personer som kommer in på deras territorium. Utländska medborgare får inte resa till Förenta staterna utan föregående administrativt tillstånd.

På olika forum har du kanske läst att du kan få ett ESTA utan kostnad. Denna information är helt felaktig. Det finns inget sådant som ett gratis ESTA. Du måste betala minst de obligatoriska amerikanska avgifterna med kreditkort innan du kan skicka in din ESTA-ansökan online.

Det finns flera förutsättningar för att få ett ESTA:

Hur mycket kostar ESTA?

Att få ett ESTA kostar 21 USD. Dessa avgifter som tas ut av Förenta staterna motsvarar obligatoriska skatter. De insamlade medlen betalas sedan till de amerikanska myndigheterna för att finansiera deras säkerhetstjänster.

För att ansöka måste du fylla i ESTA-frågeformuläret på Internet. Eventuella felaktiga uppgifter kan leda till att din ansökan avslås av de amerikanska myndigheterna. Det är därför viktigt att dina uppgifter är uppdaterade och stämmer överens med verkligheten.