USA | ESTA

Förklaringar till ESTA:s väntande status

Din ESTA-ansökan har fått statusen ”väntande”. Detta är inte ett slutgiltigt svar, utan ett tillfälligt svar i avvaktan på att de amerikanska myndigheterna behandlar svaren på formuläret mer ingående. Det finns ett antal orsaker till detta, som du inte alltid kan förutse eller undvika. Du bör planera din ansökan i förväg och inte fylla i frågeformuläret dagen före avresan: räkna med 72 timmar i förväg för att uppfylla den maximala ESTA-behandlingstiden.

Varför är en ESTA-ansökan vilande?

De flesta förfrågningar får ett positivt svar inom några minuter efter att de har skickats in via onlineformuläret. Det går inte alltid enligt planerna, även om 99 % av ansökningarna om ESTA USA godkänns. Så oroa dig inte om din ESTA-status säger ”pending” istället för ”refused”. Det är inte nödvändigtvis ett inmatningsfel eller ett problem som leder till ett negativt svar.

Det finns flera skäl till ESTA-status:

Om ESTA-status är under behandling

Även om det är frustrerande att din ansökan ligger på vänt kan du inte påskynda handläggningen av din ESTA-ansökan. Ta dig tid att sätta dig in i alla formaliteter som gäller vid resor till USA. Förfarandet tar bara några timmar, så acceptera denna lilla eventualitet och ta aldrig beslutet att gå ombord på ditt flygplan eller din båt utan tillstånd.

Efter ett avslag kan en ny ansökan göras efter 10 dagar. Korrigera eventuella fel och gå igenom ESTA-kriterierna punkt för punkt för att se till att du uppfyller kraven. Annars kommer du inte att kunna få det värdefulla dokumentet och måste ta ett steg till: att skaffa visum. Detta kommer att förlänga din förberedelsetid avsevärt.

Våra assistenter finns tillgängliga online för att hjälpa dig med alla dina ESTA-, visum- och USA-relaterade frågor!