USA | ESTA

Skäl till att neka ESTA

Tack vare USA:s program för viseringsundantag kan du klara dig utan visum genom att ansöka om ESTA-tillstånd. Men det finns behörighetskrav för att få ett ESTA. Om villkoren för din resa inte uppfyller dessa krav kan din ansökan avslås.

ESTA och skäl för avslag

För att få ESTA-tillstånd måste du fylla i ett onlineformulär som behandlas av det amerikanska Department of Homeland Securitys datorprogram. ESTA-ansökan kan avslås av följande skäl:

Hur kan jag ta reda på orsaken till avslaget?

När du har skickat in din begäran om ESTA-intyg åtar sig immigrationsmyndigheten att svara dig inom högst 72 timmar. Förväxla inte ett avslag med en pågående ESTA-ansökan: en pågående ESTA-ansökan innebär inte nödvändigtvis ett negativt svar. Om ansökan avslås kommer inga skäl att anges. Om du fortfarande vill ta reda på varför tillståndet inte godkändes kan du kontakta DHS Travel Redress Inquiry Program. Denna tjänst är en del av USA:s Department of Homeland Security och USA:s State Department. Det är den enda som kan hantera problem av denna typ. Ombuden hjälper dig att förstå varför din ansökan har avslagits, och i händelse av ett omotiverat avslag ger de dig råd om vilka åtgärder du ska vidta.

Ge i alla fall inte upp hoppet, du kan alltid ansöka om ett green card, ett turistvisum eller en ny ESTA-ansökan.