USA | ESTA

Förnya ditt ESTA-tillstånd

Ett ESTA är ett elektroniskt tillstånd som ger tillträde till Förenta staternas gränser. Detta tillstånd förenklar viseringsansökningar. Det är giltigt i två år och måste förnyas om passet ändras eller upphör att gälla.

För att förnya en ESTA-ansökan krävs samma formaliteter som för den ursprungliga ansökan. Det finns inga underförstådda förnyelser eller gratis ESTA. Du måste fylla i kontaktformuläret igen och den juridiska informationen om ditt giltiga biometriska eller elektroniska pass.

Passnummer, utfärdandedatum, utfärdandeort, giltighetstid, efternamn, förnamn och kontaktuppgifter krävs för alla ESTA-ansökningar, oavsett om det gäller turism eller affärsändamål. Det fullständiga namnet på den sökandes föräldrar och uppgifter om deras anställning kommer också att begäras.

Förnyelse eller uppdatering av ESTA?

Om ditt pass för USA eller någon av dess uppgifter ändras måste du förnya hela din ansökan om ESTA-tillstånd. Endast en ändring av e-postadress eller hemvist i USA kan göras på det ursprungliga formuläret; det finns då inget behov av att göra en ny ESTA-ansökan.

Om du förnyar din ansökan i sin helhet måste du betala ESTA-avgiften på 21 USD igen för att validera din ansökan. Dessa kostnader motsvarar finansieringen av :