USA | ESTA

Är det säkert att resa in i USA med ett ESTA?

ESTA står för Electronic System for Travel Authorization (elektroniskt system för resetillstånd). Detta är ett tillstånd att resa till USA. ESTA-kraven gör det möjligt för miljontals resenärer varje år att resa in i USA utan visum. Att få ESTA-tillstånd är dock ingen garanti för inresa till USA. Det finns fortfarande gränskontroller, och endast tull- och gränsbevakningstjänstemän har rätt att låta dig resa in i USA.

För att ansöka om ESTA på bara några minuter klickar du på onlineformuläret.

ESTA-tillstånd är därför ett viktigt första steg för att få tillträde till USA:s gränser, men garanterar inte tillträde till USA:s territorium. Det finns därför två viktiga steg för att få tillgång till och resa inom USA: att få ett ESTA och att passera gränskontrollen.

ESTA:s giltighet och vistelser i USA

Med ESTA-tillstånd kan du resa in i USA med ett slutgiltigt godkännande av en gränskontrolltjänsteman. ESTA-tillståndet måste vara giltigt vid ankomsten till USA, men det kan upphöra att gälla under vistelsen. Det är inte obligatoriskt att förnya ditt ESTA under din vistelse i USA.

Kontroller utförs före ankomsten till landet, och information om civilstånd och kontaktuppgifter samlas in av USA:s nationella säkerhetstjänst.

Ett ESTA är giltigt i högst två år. Det kan endast erhållas om det pass som användes för att skapa det är giltigt. Ett ESTA är ett tillstånd för flera inresor till USA. Under den 2-åriga giltighetstiden är det möjligt att resa in i Amerikas förenta stater flera gånger. Varje gång du reser in i USA kommer du återigen att kontrolleras av gränskontrolltjänstemän. Tänk på att ESTA-tillstånd är ett resetillstånd och inte ett inresetillstånd.

Om du tappar bort ditt ESTA kan du gå tillbaka till den officiella webbplatsen för att hämta din fil och, om nödvändigt, skriva ut en kopia.