USA | ESTA

Fyll i din officiella ESTA-ansökan

Att planera en resa till USA kräver en del förberedelser: hitta flygbiljetter, organisera din resplan när du väl är där, men också fylla i din officiella ESTA-ansökan för att få tillstånd att resa dit. Detta online-förfarande kan fyllas i snabbt genom att klicka på online-formuläret.

Före den officiella ESTA-ansökan

Innan du börjar fylla i formuläret är det först och främst viktigt att du kontrollerar att du är berättigad till stöd. ESTA är ett förfarande som är tillgängligt för medborgare i länder som deltar i programmet för viseringsundantag. Utöver detta behöver du ett pass, som måste vara biometriskt eller elektroniskt.

Du bör också kontrollera att din resa överensstämmer med ESTA-reglerna. Vistelsen får inte överstiga 90 dagar och måste vara för turist- eller affärsändamål. Om så är fallet kan du gå vidare till nästa stycke. I annat fall måste du ansöka om ett B2-visum för turism, eftersom du inte kommer att beviljas tillstånd.

Fyll i din officiella ESTA-ansökan

Det officiella ESTA-formuläret finns endast tillgängligt på Internet. Den är uppdelad i tre delar som omfattar olika typer av information om dig.

Du börjar med att ange uppgifter om din identitet: efternamn, förnamn, födelsedatum och födelseort, kön, status (partner, ensamstående, gift osv.), e-postadress, föräldrar och arbetsgivare. Du kommer också att bli ombedd att ange dina sociala nätverksprofiler.

Du kommer sedan att bli ombedd att ange dina passuppgifter. Återigen måste det vara ett elektroniskt eller biometriskt pass.

Den sista delen består av en rad behörighetsfrågor som du måste svara ja eller nej på. Du kommer att få svara på en rad olika frågor, bland annat om ditt brottsregister, ditt hälsotillstånd och om du har för avsikt att begå ett terrordåd på amerikansk mark.

Du bör kontrollera alla dina svar noggrant, för om du gör ett slarvigt misstag kan ditt ESTA avslås. Det sista steget är den obligatoriska betalningen av ansökningsavgiften. Vi rekommenderar att du skriver ut ditt ESTA-tillstånd för att täcka alla eventualiteter, men detta är inte obligatoriskt.