USA | ESTA

Kan jag ansöka om ESTA igen efter att ha fått avslag?

Trots en mycket hög acceptansgrad avslås ESTA-ansökningar ibland av skäl som endast Travel Redress Inquiry Program (TRIP) kan berätta för dig. Är det möjligt att ansöka om ESTA igen efter att ha fått avslag?

Hur ansöker jag om ett nytt ESTA efter ett avslag?

Om du har fått avslag på din ESTA-ansökan online kan du lämna in en ny ESTA-ansökan. Beroende på skälen till att ditt tillstånd avslogs är det möjligt att svaret blir negativt igen eftersom du inte uppfyller de villkor som krävs för att få ett ESTA. Du måste sedan ansöka om ett turistvisum för USA.

Om avslaget beror på ett inmatningsfel eller felaktig information är det möjligt att skicka in ett nytt ESTA-formulär. Vi rekommenderar att du endast skickar in din ansökan igen om du kan rätta till dessa fel eller om din situation har förändrats så att du uppfyller ESTA-kriterierna.

Var kan jag ansöka om ESTA igen?

Om du vill ansöka om ESTA på nytt är formaliteterna oförändrade. Du måste betala ESTA-avgiften på 21 USD igen. Betalningen görs online när du ansöker om ESTA.

Om du får avslag igen måste du ge upp tanken på att resa med ESTA. Resenärer måste ansöka om ett USA-visum eller ansöka om permanent uppehållstillstånd genom att ansöka om ett grönt kort.