USA | ESTA

Vad är syftet med Department of Homeland Security?

Department of Homeland Security (DHS) är en del av den amerikanska regeringen och arbetar med nationella nödsituationer, särskilt terrorism. Denna avdelning inrättades 2002 som ett svar på 11 september-attackerna och hanterar ett antal andra myndighetsområden, inklusive Immigration Service, som ansvarar för ESTA-tillstånd.

Vad gör Department of Homeland Security?

Department of Homeland Security består av 22 federala myndigheter som är kopplade till landets säkerhet, inklusive den amerikanska kustbevakningen, tullen, gränsbevakningen, Federal Emergency Management Agency och Transportation Security Administration, och har mer än 170 000 anställda och en budget på 30 miljarder dollar.

Förenta staterna spenderar miljarder dollar varje år för att skydda amerikanska medborgare mot terrorism. Ministeriet har också en webbplats med information om krisberedskap.

DHS har därför många olika uppdrag, men ansvarar också för att förvalta Visa Waiver-programmet för turism till USA. Denna process gör det möjligt att utföra en preliminär kontroll av information som rör identitet, medicinsk historia och brottsregister, för att avgöra om utländska resenärer är berättigade.

Skaffa ESTA via Department of Homeland Security?

Du kan ansöka om ESTA på DHS webbplats. Fyll bara i formuläret med hjälp av uppgifterna i ditt pass. Efter tre omgångar med ESTA-frågor om din identitet, ditt hälsotillstånd och ditt brottsregister ombeds du att betala ansökningsavgiften på 21 USD. Din ansökan kommer sedan att vidarebefordras till DHS personal, som kommer att granska din akt. Du kommer att få ett positivt svar inom 72 timmar om du inte utgör en risk för USA:s säkerhetsåtgärder.

ESTA är ett resetillstånd som ger dig rätt att vistas i USA i högst 90 dagar i följd. Tillståndet gäller i två år och kan användas för flera resor. Observera att ESTA inte är ett visum utan endast ett resetillstånd. Beslutet att låta dig resa in i USA fattas av tulltjänstemännen när du anländer till flygplatsen eller hamnen.