USA | ESTA

Gå igenom den amerikanska tullen med ESTA

ESTA-resetillstånd är ett tillstånd att visa upp sig vid USA:s gränser. Utfärdandet av ett ESTA garanterar inte tillträde till amerikanskt territorium. US Customs and Border Protection ansvarar för inresan till USA. Denna amerikanska tullmyndighet utför kontroller när du anländer till gränsövergången. Kontrollen och det slutliga beslutet fattas i din närvaro. Det finns kontrollstationer på internationella flygplatser och längs gränsövergångar som ständigt övervakar tillträdet till amerikanskt territorium.

US Customs and Border Protection hanterar ESTA-ansökningar och utfärdar viseringsundantag. Denna tjänst sorterar under Department of Homeland Security; amerikanska visum är det amerikanska utrikesdepartementets ansvar.

ESTA och gränstulltjänster

Utfärdandet av ett ESTA-tillstånd är därför föremål för noggrann kontroll av de amerikanska myndigheter som ansvarar för den nationella säkerheten. I ett relativt spänt internationellt klimat har förenklade förfaranden införts för att garantera säkerheten i det amerikanska luftrummet.

Villkoren för införsel till USA av specifika varor eller produkter är strikta och omfattas av gällande bestämmelser. Att erhålla ett ESTA undantar dig inte från dessa regler. Alla varor måste deklareras till tullen och uppfylla vissa villkor för att kunna tas emot på amerikansk mark.