USA | ESTA

ESTA och dess giltighetstid

ESTA-intyget är giltigt i två år. Med ett ESTA kan berättigade utländska medborgare undantas från viseringskraven. ESTA-villkoren är strikta. ESTA är giltigt i två år från utfärdandedatumet. Detta certifikat har utfärdats av de amerikanska myndigheterna för att skydda den nationella säkerheten.

Under dessa två år får innehavaren infinna sig vid den amerikanska gränsen så många gånger han vill.

Om ditt pass för USA förloras, stjäls eller ändras kommer ESTA att ogiltigförklaras. Du måste uppdatera ditt ESTA genom att skicka in en ny ansökan online. En ansökan per person krävs, även för barn. Varje vuxen och barnpassagerare måste ha ett eget pass och ESTA-tillstånd.

Passets giltighetstid för ESTA

ESTA-formaliteterna är relativt enkla och billiga. ESTA-tillstånd krävs för turister och affärsresenärer som stannar mindre än 90 dagar i USA. Ett ESTA är giltigt om det pass som användes för att få det också är giltigt. Om passet förloras, förnyas, upphör att gälla eller ändras på något sätt förlorar ESTA sin giltighet.

Varje ändring av passet kräver därför att ESTA förnyas. Tack vare detta förfarande minskar antalet bedrägeriförsök och kontrollerna blir mer rigorösa. ESTA:s långa giltighetstid innebär att du kan ansöka om det så snart du planerar att resa till USA.