USA | ESTA

Skaffa ett officiellt ESTA för USA

Ett elektroniskt ESTA-resetillstånd ger dig rätt att resa med flyg eller båt till USA. ESTA-tillstånd ger dig rätt att vistas i USA på vissa villkor och utan att behöva ansöka om ett amerikanskt visum. För att få ditt ESTA-tillstånd på bara några minuter, klicka på onlineformuläret.

De viktigaste villkoren för att få ett ESTA är att vistelsen måste vara för turism- eller affärsändamål och begränsad till 90 dagar i landet. Detta obligatoriska elektroniska förhandstillstånd garanterar inte tillträde till USA. Det är de amerikanska immigrationsmyndigheterna som fattar det slutliga beslutet om inresetillstånd. Ett ESTA ger dig endast rätt att resa in i USA utan begränsning av hur länge du får stanna.

Ett officiellt ESTA är giltigt i två år, förutsatt att det pass som det utfärdades på också fortfarande är giltigt. Passet måste vara elektroniskt eller biometriskt och får inte vara ett nödpass eller tillfälligt pass.

Hur och när får man ESTA-tillstånd?

ESTA-tillstånd är ett enkelt onlineförfarande som ersätter en ansökan om amerikanskt turistvisum på vissa villkor. Ett ESTA erhålls genom att fylla i ett formulär som består av ESTA-frågor, som fylls i online och besvaras inom 72 timmar. Om din ESTA-ansökan avslås måste du ansöka om ett amerikanskt visum.

För att ansöka om ESTA måste du vara medborgare i ett land som omfattas av programmet för viseringsundantag. Ett giltigt biometriskt eller elektroniskt pass krävs också. Giltighetstiden måste också omfatta hela resans längd. Ett giltigt betalkort krävs också för att täcka kostnaderna för att behandla ansökan.

Det är möjligt att göra ansökningar på personlig basis eller att sammanställa en gruppansökan om flera personer planerar att resa in i landet för samma resa. En engångsbetalning kan göras för hela filen. Detta förenklar processen för att få tillträde till USA samtidigt som det garanterar optimala säkerhetsnivåer. Det är en effektiv process som har kopierats i andra länder, till exempel för en AVE Kanada.

Om du har ytterligare frågor om din ESTA-ansökan kan du läsa vår hjälp och våra vanliga frågor.