USA | ESTA

Utrikesdepartementet (DOS)

USA:s utrikesdepartement är USA:s utrikesministerium. DOS huvudkontor ligger i Washington, inte långt från det berömda Vita huset där den amerikanske presidenten bor.

Utrikesdepartementets roll

DOS är ett federalt departement som ansvarar för internationella relationer. Denna administration med mer än 8.000 anställda hanterar mer än hundra amerikanska ambassader och konsulat i 190 länder runt om i världen.

DOS är uppdelat i flera affärsområden. En av dess avdelningar är den diplomatiska säkerhetstjänsten. Dess uppdrag är att garantera säkerheten för amerikanska diplomater och medborgare utomlands. Denna avdelning var särskilt involverad i skapandet av programmet för viseringsundantag och ESTA-tillståndet. Den har samarbetat med Department of Homeland Security för att underlätta reseformaliteterna för utländska resenärer till USA. Detta samarbete har gjort det möjligt för medborgare i vissa partnerländer att slippa visum. Detta har minskat kostnaderna och tiden för att erhålla resetillstånd för USA.