USA | ESTA

Vilka dokument och vilken information behöver jag för att ansöka om ESTA?

Ett ESTA är ett resetillstånd som utfärdas av US Homeland Security till medborgare i länder som deltar i programmet för viseringsundantag. För att få tillstånd att resa till eller transitera genom USA utan visum måste du ha lämpliga resehandlingar. För att göra detta behöver du ett giltigt e-pass eller biometriskt pass som täcker hela den planerade vistelsen i USA.

Om giltighetstiden för ditt pass går ut måste du förnya din ESTA-ansökan med hjälp av dina nya passuppgifter. Om du förlorar ditt pass måste du också låta göra ett nytt och förnya din ESTA-ansökan innan du reser till USA.

En uppdatering av ESTA eller förnyelse av ESTA medför en ny avgift. Eftersom varje ansökan anses vara unik måste ESTA-avgiften betalas för varje ny ansökan.

ESTA-ansökan för vilken reseanledning?

Du kan inte få ESTA-tillstånd för alla skäl att resa till USA. Endast turist- och affärsresor på mindre än 90 dagar berörs. För affärsresor kan reseintyg krävas.

Vissa reseanledningar berättigar inte till ESTA-resetillstånd. Det finns olika typer av USA-visum, beroende på syftet med din vistelse. Det finns visum för au pairer, investerare, diplomater och journalister. Det finns många anledningar att besöka USA och många olika visum. Du bör därför i förväg ta reda på om ESTA-deklarationen är lämplig eller om du måste ansöka om ett turistvisum.