USA | ESTA

Uzyskanie oficjalnego zezwolenia ESTA dla Stanów Zjednoczonych

Elektroniczne zezwolenie na podróż ESTA umożliwia podróż samolotem lub drogą morską do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Autoryzacja ESTA umożliwia pobyt w USA pod pewnymi warunkami i bez konieczności uzyskania wizy amerykańskiej. Aby uzyskać zezwolenie ESTA w zaledwie kilka minut, kliknij formularz online.

Głównymi warunkami uzyskania ESTA są pobyty w celach turystycznych lub biznesowych i ograniczone do 90 dni w kraju. Ta obowiązkowa uprzednia zgoda elektroniczna nie gwarantuje wjazdu do USA. To amerykańscy urzędnicy imigracyjni podejmują ostateczną decyzję o zezwoleniu na wjazd. Zezwolenie ESTA umożliwia jedynie wjazd do Stanów Zjednoczonych bez ograniczenia liczby pobytów.

Oficjalny dokument ESTA jest ważny przez dwa lata, pod warunkiem, że paszport, na podstawie którego został zakupiony, jest nadal ważny. Paszport musi być elektroniczny lub biometryczny i nie może być paszportem awaryjnym ani tymczasowym.

Jak i kiedy uzyskać autoryzację ESTA

Autoryzacja ESTA to prosta procedura online, która pod pewnymi warunkami zastępuje wniosek o amerykańską wizę turystyczną. ESTA uzyskuje się poprzez wypełnienie formularza składającego się z pytań ESTA, który jest wypełniany online i na który odpowiedź jest udzielana w ciągu 72 godzin. Jeśli wniosek o ESTA zostanie odrzucony, będziesz musiał ubiegać się o wizę amerykańską.

Aby ubiegać się o ESTA, musisz być obywatelem kraju objętego programem bezwizowym. Wymagany jest również ważny paszport biometryczny lub elektroniczny. Okres ważności musi również obejmować cały czas trwania podróży. Wymagana jest również ważna karta płatnicza w celu pokrycia kosztów rozpatrzenia wniosku.

Możliwe jest składanie wniosków na zasadzie indywidualnej lub złożenie wniosku grupowego, jeśli kilka osób planuje wjechać do kraju w ramach tej samej podróży. Płatność ryczałtowa może zostać dokonana za cały plik. Upraszcza to proces uzyskiwania dostępu do Stanów Zjednoczonych przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa. Jest to skuteczny proces, który został powielony w innych krajach, takich jak AVE Kanada.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące wniosku o ESTA, zapoznaj się z naszymi sekcjami pomocy i często zadawanych pytań.