USA | ESTA

Przejście przez odprawę celną w USA z ESTA

Zezwolenie na podróż ESTA to pozwolenie na stawienie się na granicach USA. Wydanie ESTA nie gwarantuje dostępu do terytorium USA. Za wjazd do USA odpowiedzialna jest amerykańska służba celna i graniczna. Ta amerykańska służba celna przeprowadza kontrole po przybyciu na przejście graniczne. Kontrola i ostateczna decyzja są podejmowane w obecności użytkownika. Na międzynarodowych lotniskach i przejściach granicznych znajdują się punkty kontrolne, które stale monitorują dostęp do terytorium USA.

US Customs and Border Protection zarządza wnioskami ESTA i wydaje zwolnienia wizowe. Usługa ta podlega Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego; za wizy amerykańskie odpowiada Departament Stanu USA.

ESTA i graniczne usługi celne

Wydanie zezwolenia ESTA podlega zatem skrupulatnej kontroli ze strony amerykańskich organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe. W stosunkowo napiętym klimacie międzynarodowym wprowadzono uproszczone procedury gwarantujące bezpieczeństwo amerykańskiej przestrzeni powietrznej.

Warunki wjazdu do Stanów Zjednoczonych określonych towarów lub produktów są surowe i podlegają obowiązującym przepisom. Uzyskanie zezwolenia ESTA nie zwalnia z obowiązku przestrzegania tych zasad. Wszystkie towary muszą zostać zgłoszone do urzędu celnego i muszą spełniać określone warunki, aby mogły zostać zaakceptowane na amerykańskiej ziemi.