USA | ESTA

Hur får jag ett Green Card genom giftermål?

Att få ett Green Card är nödvändigt om du vill bosätta dig permanent i USA. Ta reda på hur du får ett grönt kort efter att ha gift dig och vilka olika steg du måste ta för att göra det.

Green Card: definition

Det Green Card är ett uppehållstillstånd som ger dig rätt att bo permanent i USA. Som amerikansk medborgare har du rätt att arbeta i USA. Personer som inte har detta kort måste ansöka om arbetstillstånd för att få stanna i USA. Hans uppehållstillstånd kommer dock att vara begränsat och han kommer inte att kunna arbeta inom alla områden. Det Green Card ger dig tillgång till amerikansk nationalitet.

Det finns två typer av Green Card med olika giltighetstider:

Det klassiska Green Card

Det kan begäras under ett antal omständigheter:

I samtliga dessa fall kommer det Green Card att vara giltigt i 10 år.

Det ”villkorliga” Green Card

Det villkorliga Green Card erhålls genom att gifta sig med en amerikansk medborgare. Under de första två åren av äktenskapet kan du få ett Green Card som endast är giltigt i 2 år. De amerikanska myndigheterna införde denna åtgärd för att förhindra skenäktenskap. Om du skiljer dig före den 2-åriga tidsfristen kommer du därför inte att kunna få ett 10-årigt Green Card. 90 dagar före utgången av tvåårsperioden måste du fylla i en handling som visar att du fortfarande är gift. Därefter kan du ansöka om ett Green Card som gäller i 10 år.

Att få ett Green Card genom giftermål är alltså inte så lätt som man kan tro. Här är detaljerna i processen för att få ett Green Card genom äktenskap.

Erhålla ett Green Card genom äktenskap

Att gifta sig med en medborgare i USA är ett av de enklaste sätten att få ett Green Card. Det gör att du kan bo permanent i New York, Miami, Las Vegas eller San Francisco.

Eftersom det finns alltför många skenäktenskap har den amerikanska regeringen infört ett antal villkor för att säkerställa att äktenskapet är äkta. Förenta staterna vill försäkra sig om att detta inte bara är ett sätt att få ett Green Card.

Vilka är villkoren för att få ett Green Card genom äktenskap?

Du har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att få ditt Green Card. Inledningsvis får du ett villkorligt 2-årigt Green Card. Före utgången av 2-årsperioden kommer du att få ett formulär att fylla i från immigrationsmyndigheten. Denna formalitet kontrollerar att ni fortfarande är gifta och att äktenskapet är i god tro. Om du fyller i formuläret framgångsrikt är du berättigad till det klassiska Green Card, som är giltigt i 10 år.

Vad är familjesponsring?

Som innehavare av ett grönt kort betraktas du som bosatt i USA. Du kan ta med dig din närmaste familj till USA: barn och make/maka. Dina barn behöver dock inte vara gifta. För att utföra denna åtgärd måste du fylla i en blankett som kallas blankett l-130. Du måste också bevisa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja hela familjen och bo i USA.

För att slutföra processen är det upp till den permanent bosatta att lämna in en invandringsansökan till USCIS för sin make.

Förutom äktenskap tillåter den amerikanska regeringen också amerikanska medborgare att sponsra en förälder eller ett barn för att få ett Green Card. Processen beror på förhållandet mellan den amerikanska medborgaren och den som ansöker om Green Card:

Vad ska jag göra om jag nekas ett Green Card?

Om du inte kan få permanent uppehållstillstånd kan du ändå öka antalet turistbesök genom att ansöka om ESTA-resetillstånd, som är giltigt i 2 år. Du kan också ansöka om ett B2-turistvisum från den amerikanska ambassaden.