USA | ESTA

Deltagande i det amerikanska Green Card-lotteriet

Det Green Card är ett permanent uppehållstillstånd. Det ger dig möjlighet att bo och arbeta i USA under många år. Det är också en viktig tillgång för dem som vill ansöka om naturalisering i USA.

Det amerikanska lotteriet är ett sätt att få ett Green Card. Utlottningen äger rum varje år och ger mer än 50 000 utländska medborgare möjlighet att få ett Green Card.

Registrering av lotteri för Green Card

För att registrera dig för det årliga Green Card-lotteriet, du måste fylla i US Citizenship and Immigration Services (USCIS) formulär. Några villkor måste uppfyllas för att få delta i urvalsprocessen. Bland annat måste du:

  • Vara medborgare i ett av de länder som är berättigade till bidrag under innevarande år. I själva verket vill Förenta staterna behålla en blandning inom den befolkning som emigrerar till landet. Om ett stort antal av dina landsmän redan bor i USA är det inte säkert att du kommer i fråga.
  • Du måste också ha en utbildningsnivå som t.ex. Baccalaureate eller ha arbetat i minst två år under de senaste fem åren.

Om du uppfyller dessa kriterier är det relativt enkelt att ansöka. Allt du behöver göra är att fylla i frågeformuläret på nätet och sedan skicka in ett foto i det format som arrangörerna kräver. Var mycket noggrann när du fyller i ansökningsblanketten, eftersom eventuella fel kan leda till att din ansökan automatiskt avvisas.

När lottningen har ägt rum kommer de sökande att informeras om resultatet genom att logga in på den webbplats som användes för att registrera sig. De som väljs ut kommer sedan att kallas till en motiverande intervju. Det är inte alla som kommer med i urvalet som har turen att bli utvalda för en resa till USA.

I detta fall kan de som har avvisats ansöka om ett turistvisum som gör det möjligt för dem att besöka Förenta staterna.

Vilka andra sätt finns det att få ett Green Card?

Många resenärer runt om i världen vill kunna få ett Green Card. Chanserna att lyckas i Green Card-lotteriet är mycket små, men lyckligtvis kan det Green Card erhållas på andra sätt: