USA | ESTA

Szybkie uzyskanie autoryzacji ESTA

Aby odwiedzić Stany Zjednoczone, wszyscy obcokrajowcy muszą posiadać zezwolenie na podróż przed wejściem na pokład. Zasada ta dotyczy również małoletnich dzieci. Środek ten, wprowadzony przez władze amerykańskie, ma na celu filtrowanie przyjazdów i wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. W zależności od profilu wnioskodawcy, jego powodu podróży i długości pobytu, zezwolenie na podróż może być wizą, zieloną kartą lub ESTA.

W przypadku pobytu w USA krótszego niż 90 dni: możesz dopełnić formalności online w zaledwie kilka minut, klikając formularz online.

Czym jest autoryzacja ESTA?

Autoryzacja ESTA ma tę zaletę, że jest szybka i łatwa do uzyskania. Proces online jest tańszy niż uzyskanie Zielonej Karty lub ubieganie się o wizę amerykańską.

Oto wymagania kwalifikacyjne ESTA:

Autoryzacja ESTA pozwala podróżnym na wielokrotne wizyty w Stanach Zjednoczonych w dwuletnim okresie ważności. Zasada tego uprzedniego elektronicznego zezwolenia na podróż została przyjęta w celu stworzenia zezwolenia ETIAS wymaganego do wjazdu do strefy Schengen.

Uzyskanie autoryzacji ESTA

Aby otrzymać autoryzację ESTA, należy złożyć wniosek online. Musisz wypełnić kwestionariusz ESTA online, aby sformalizować swój wniosek. Po udzieleniu odpowiedzi należy uiścić opłatę ESTA bezpośrednio kartą kredytową w celu złożenia wniosku.

Aby uzyskać ESTA, konieczne jest, aby formularz nie zawierał błędów, w przeciwnym razie ESTA zostanie odrzucona.