USA | ESTA

Jaki paszport do Stanów Zjednoczonych?

Dostęp do granic USA jest ściśle kontrolowany. Jest on zarezerwowany dla osób, które spełniają wymagania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego USA. Paszport jest niezbędnym elementem do sprawdzenia, kto jest uprawniony do wjazdu do USA. Umożliwia on prowadzenie dokładnego skomputeryzowanego rejestru osób wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych. Aby ograniczyć oszustwa, służby ochrony granic wymagają paszportów biometrycznych lub elektronicznych.

Paszporty elektroniczne są wydawane w Europie od 2006 roku. Paszporty biometryczne kilka lat później. Oba rodzaje paszportów zawierają elektroniczny chip z danymi osobowymi posiadacza. Paszport biometryczny zawiera również dwa z ośmiu pobranych odcisków palców oraz zdigitalizowane zdjęcie. Te dwa bezpieczne paszporty można rozpoznać po logo (kółko w prostokącie) na dole okładki.

Okres ważności paszportu dla USA

Wniosek o autoryzację ESTA musi być ważny przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych, a niekoniecznie przy wyjeździe. Paszport musi być ważny przez cały czas trwania podróży. Odnowienie paszportu trwa od 15 dni do kilku tygodni, w zależności od władz i ich obciążenia pracą. Tym więc należy zająć się w pierwszej kolejności. Będzie on potrzebny na każdym administracyjnym etapie podróży.

Aby spokojnie podróżować do USA, zalecamy wykonanie kopii paszportu i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu. Kopia ta może być przydatna w przypadku zgubienia lub kradzieży paszportu. Z tych samych powodów nie należy zapominać o prawidłowym oznakowaniu bagażu.

Przesyłanie paszportu do internetowego formularza ESTA

Od grudnia 2022 r. podróżni składający wniosek ESTA muszą przesłać swój paszport, wypełniając formularz online. Formularz ESTA wymaga od wnioskodawców przesłania obrazu lub pliku PDF paszportu. Gdy wniosek jest składany ze smartfona, wnioskodawca może użyć aparatu telefonu do zrobienia zdjęcia paszportu.

Zdjęcie paszportu dostarczone jako załącznik musi umożliwiać systemowi komputerowemu wyświetlenie całego zaszyfrowanego kodu na stronach paszportu. Numery te umożliwiają systemowi weryfikację podanych informacji o tożsamości podróżnego.

Jeśli zdjęcie nie może idealnie odczytać znaków na pasku magnetycznym paszportu, istnieje znaczne ryzyko, że ESTA zostanie odrzucona.