USA | ESTA

Do czego służy system ESTA?

Od stycznia 2009 r. Stany Zjednoczone posiadają system autoryzacji podróży o nazwie ESTA, który ułatwia procedury wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ten system informatyczny wzmacnia bezpieczeństwo kraju, sprawdzając tożsamość podróżnych przed ich przybyciem.

Kryteria uzyskania ESTA

Wprowadzone w ramach Programu Ruchu Bezwizowego (VWP) wnioski o elektroniczny system autoryzacji podróży są składane online nie później niż 72 godziny przed wylotem.

Zezwolenie ESTA uzyskuje się pod pewnymi warunkami. Przed uruchomieniem aplikacji podróżni muszą upewnić się, że :

Jeśli planujesz podróż z rodziną lub po prostu z innymi osobami, powinieneś wiedzieć, że możesz wypełnić kilka formularzy. Każda osoba musi ubiegać się o osobisty certyfikat ESTA w ramach wniosku grupowego.

Uwaga: wymóg ten dotyczy również uzyskania zezwolenia ESTA dla osób niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać własny paszport i ESTA.

Jaki jest cel ESTA?

ESTA to zezwolenie na podróż do Stanów Zjednoczonych. Nie gwarantuje to, że podróżny przekroczy granicę USA. Podczas wysiadania w USA podróżni muszą zgłosić się do urzędu imigracyjnego. Agenci są jedynymi osobami upoważnionymi do zezwalania na wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Amerykańscy celnicy zazwyczaj zadają kilka rutynowych pytań, podobnych do tych zadawanych podczas ubiegania się o zezwolenie na podróż. ESTA jest zatem wstępnym zezwoleniem na pobyt, podczas gdy wiza jest zezwoleniem na pobyt. O wizę turystyczną do USA można ubiegać się online w ambasadzie amerykańskiej w miejscu zamieszkania. Aby sfinalizować swój wniosek wizowy, będziesz musiał wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej w Ambasadzie Amerykańskiej po wcześniejszym umówieniu.

Te dwa dokumenty różnią się również tym, że nie pozwalają posiadaczowi na zrobienie tego samego po przybyciu do Stanów Zjednoczonych. Jeśli podróżujesz służbowo lub dla przyjemności, dokument ESTA pozwala ci :

Jeśli planujesz dłuższy pobyt lub cel Twojej podróży nie mieści się w powyższych kryteriach, powinieneś ubiegać się o wizę lub Zieloną Kartę.

Ważna przez okres 2 lat lub do wygaśnięcia ważności paszportu, ESTA pozwala na wielokrotne wizyty w Stanach Zjednoczonych, oczywiście pod warunkiem przestrzegania dozwolonego limitu 90 kolejnych dni w kraju.